Rzym – samochody usunięte z drogi przez policję i straż miejską

Rzym... usuwanie źle zaparkowanego pojazdu
Rzym… usuwanie źle zaparkowanego pojazdu

To miały być piękne i spokojne wakacje a skończyło się wielkim stresem, bo zniknął ci samochód w Rzymie? Być może dopadli go złodzieje, być może zabrała go policja lub straż miejska… zacznij poszukiwania od tych ostatnich.
Aby sprawdzić, czy twój pojazd został usunięty przez „władzę”, zadzwoń pod numer 06 67691.

Jeśli odkryłeś, że to policja odholowała ci auto i wiesz już na jaki parking trafił, musisz tam udać się OSOBIŚCIE – i to w jak najkrótszym czasie, bo zapłacisz za każdy dzień depozytu – z następującymi dokumentami:
– ważny ID (dowód osobisty, prawo jazdy)
– dowód rejestracji pojazdu.

W przypadku nieobecności właściciela pojazdu lub jego niezdolności fizycznej do odebrania go, pojazd może zostać odebrany przez jakąkolwiek osobę dorosłą wyposażoną w zwykłe upoważnienie udzielone mu przez właściciela. Do upoważnienia należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości właściciela pojazdu.

Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę, pełnomocnik powinien przedstawić upoważnienie sporządzone na papierze firmowym i podpisane przez dyrektora firmy  oraz wyciąg dokumentu potwierdzającego istnienie firmy (np. fotokopię rejestracji w urzędzie skarbowym).

Pojazdy zagraniczne są zwracane właścicielom jedynie po uiszczeniu przez nich wszelkich opłat związanych  z ich usunięciem (mandat + odholowanie + parking).
CENNIK miejski za usuwanie pojazdów zaparkowanych niezgodnie z przepisami ruchu ustala Rada Miejska. -> tu można go pobrać

Parkingi-depozyty są otwarte od 08.00 do 24.00

FARNESINA
Viale Antonino di S.Giuliano 1 – tel.: 06.3322.0527 – fax: 06.3322.9245

COCCHIERI
Via dei Cocchieri, 1 – tel.: 06.5411639; tel. notturno: 06.5410491 (dopo le ore 01,00)

VALENTE
Via G. B. Valente, 30 – tel.: 06. 2520.9642

OSTIA ANTICA
Via Ostiense km 22,930 – tel.: 06.5650972

[mappress mapid=”80″]

 

Dodaj komentarz