Podziemia Watykanu i grób św. Piotra

Bazylika św. Piotra w Watykanie - wnętrze kopuły
Bazylika św. Piotra w Watykanie – wnętrze kopuły

Dziesięć metrów pod Bazyliką Watykańską, na drugim poziomie podziemi, znajduje się najmniej znane, ale najbardziej fascynujące miejsce w całym Watykanie – starożytny cmentarz z II i III w. n.e., na którym – wedle tradycji Kościoła Rzymskiego – został pochowany apostoł św. Piotr.

Bazylika konstantyńska

Pierwsza bazylika św. Piotra została zbudowana w IV w. na polecenie cesarza Konstantyna Wielkiego, jako świątynia-mauzoleum nad grobem Apostoła. Ponieważ cmentarz-nekropolia i znajdujący się na niej grób św. Piotra położone były na zboczu a nie na szczycie wzgórza watykańskiego, trzeba było dokonać poważnych prac ziemnych, by przygotować miejsce dla powstającego kościoła: zniszczyć grobowce, które znajdowały się powyżej grobu Apostoła i zasypać inne, które były poniżej tego miejsca. Na tej właśnie sztucznie utworzonej półce powstała stara bazylika, która dotrwała do XVI wieku. Jej zachowane częściowo elementy możemy do dziś oglądać w podziemiach nowej, renesansowo-barokowej świątyni.

Grób św. Piotra Apostoła

Podziemia Watykanu i grób św. Piotra 1
Chrystus na rydwanie słońca

Co działo się z grobem apostoła Szymona Piotra? Przez ponad 16 wieków nikt nie prowadził poważnych wykopalisk pod świątynią. Wystarczyło przekonanie wiernych i potwierdzona od II wieku tradycja pisana wskazująca na miejsce pochówku Apostoła. Dopiero w 1939 r. na polecenie papieża Piusa XII rozpoczęto systematyczne prace archeologiczne, rozpoczynając od miejsca pod konfesją. Odkryto nie tylko grób św. Piotra znajdujący się na głębokości ok. 7 metrów, dokładnie pod ołtarzem głównym (tzw. papieskim), ale także inne groby rozmieszczone wzdłuż antycznej drogi rzymskiej Via Cornelia, przy której powstał cmentarz. Do dziś odsłonięto 22 grobowce, w większości pogańskie. Jedynym w całości chrześcijańskim miejscem pochówku jest grobowiec rodzinny gens Iulia. Pokryty jest wspaniałą mozaiką ukazującą Chrystusa-Wschodzące Słońce na rydwanie (na wzór graficzny Apollina) oraz malowidłami z postaciami dobrego pasterza i rybaka. To co jest zadziwiające w tym grobie, to fakt, że jest on prawie nietknięty.

W 2008 r. został udostępniony zwiedzającym największy i najbardziej okazały grobowiec nekropolii watykańskiej należący do przedstawiciela znanego rodu rzymskiego Waleriuszy (gens Valeria) – Kajusza Waleriusza Hermy. Powstał on w II poł. II wieku, za czasów panowania cesarza Marka Aureliusza i do dziś zachwyca bogatymi zdobieniami, wizerunkami członków rodziny zmarłego, różnych filozofów i bogów.

Zwiedzanie nekropolii watykańskiej

Zwiedzanie podziemi z przewodnikiem odbywa się codziennie z wyjątkiem niedzieli oraz dni świątecznych w Watykanie, w godz. 9:00 – 18:00.
Zwiedzanie odbywa się w grupach nie większych niż 12 osób; wszyscy uczestnicy, bez wyjątku, muszą mieć ukończone 15 lat.

Rezerwacji miejsc można dokonać faksem (+390669873017), drogą mailową (scavi@fsp.va) lub osobiście w Ufficio Scavi.

Wymagane do rezerwacji informacje:
– liczba osób
– lista imienna uczestników (nazwisko/imię, adres)
– język grupy
– wachlarz dni do dyspozycji w Rzymie (dzień i godzina zwiedzania zostaną wyznaczone przez zarząd bazyliki)
– preferowany sposób na otrzymanie odpowiedzi (do wyboru: e-mail, faks, pełny adres pocztowy).

Uwaga!
Osoba prosząca o pozwolenie zwiedzania nekropolii watykańskiej MUSI być jedną z osób z listy zwiedzających! Nie można tego zarezerwować dla kogoś, a samemu w tym nie uczestniczyć.
Ponieważ prawie codziennie napływa ok. sto próśb o pozwolenie zwiedzenia nekropolii, dlatego tylko mała część podań dostaje pozytywne odpowiedzi. Powodzenia!

Bilet wstępu: 13 euro
Okazując bilet wstępu do Nekropolii św. Piotra, będzie można otrzymać ulgowy bilet wstępu do Muzeum Skarbca św. Piotra (Tesoro do San Pietro), w cenie 3,00 € oraz ulgowy bilet wstępu na Kopułę św. Piotra, w cenie 8,00 € z wjazdem windą.

Biuro wykopalisk bazyliki – adres

UFFICIO SCAVI
Fabbrica di San Pietro
00120 Città del Vaticano
Tel. +39 06 69885318
Fax +39 06 69873017
http://www.scavi.va/

Wejście do biura wykopalisk (Ufficio Scavi) znajduje się za lewą kolumnadą otaczającą plac św. Piotra (patrząc na fasadę bazyliki). Najpierw trzeba przejść przez kontrolę policji, a następnie trzeba zapytać Szwajcarów o wskazanie lokalizacji biura.