Strona główna ZABYTKI RZYMU – PRZEWODNIK PERŁY RZYMU Koloseum – symbol potęgi Imperium Romanum

Koloseum – symbol potęgi Imperium Romanum

Koloseum - widok od strony światyni Wenus i Romy
Koloseum – widok od strony świątyni Wenus i Romy

Koloseum – Amfiteatr Flawiuszów jest najbardziej znanym symbolem Wiecznego Miasta i zarazem jedną z najwspanialszych budowli antycznych, które dotrwały do naszych czasów. Jest on doskonałym świadectwem wielkiego poziomu architektury i budownictwa Imperium Rzymskiego.

Koloseum – trochę historii

Amfiteatr rzymski zaprojektował nieznany nam architekt wychowany w środowisku grecko-rzymskim, który wykorzystał doświadczenie budowlane kilku poprzedzających go pokoleń, uzupełniając wcześniej istniejące wzory kilkoma innowacyjnymi rozwiązaniami własnymi. Budowa amfiteatru rozpoczęła się najprawdopodobniej w ok. 72 roku n.e. na polecenie założyciela dynastii Flawiuszów, cesarza Wespazjana. Wzniesiono go na miejscu sztucznego stawu, który ozdabiał jeden z dziedzińców słynnego “Złotego Domu” cesarza Nerona (Domus Aurea).
Wespazjan, który doszedł do władzy przez pucz wojskowy, chciał w ten sposób zaskarbić sobie względy ludu rzymskiego, niezbędne do konsolidacji zdobytej władzy. Jako podziwiany przez wszystkich obywateli Rzymu pogromca pierwszego powstania żydowskiego w Palestynie, cesarz dysponował dużymi zasobami finansowymi pochodzącymi w dużej mierze z łupów wojennych i kontrybucji nałożonych na zbuntowanych Izraelitów oraz wielką masą jeńców-niewolników. W 80 roku n.e. syn i następca Wespazjana, cesarz Tytus, uroczyście otworzył amfiteatr, oferując ludowi rzymskiemu studniowe igrzyska, w których podobno zabito ok. 900 skazańców-gladiatorów oraz ok. 5000 sztuk dzikich zwierząt.

Przez następne wieki Koloseum było świadkiem setek takich dni, w których ryk zabijanych bestii i krew rannych lub zabitych gladiatorów syciły żądzę zemsty i mocnej rozrywki tysięcy Rzymian. Pierwotnie gladiatorami byli żołnierze, którzy prezentowali przed widzami swe umiejętności, z czasem jednak zastąpili ich niewolnicy i więźniowie walczący często na śmierć i życie.
Amfiteatr rzymski był używany jako miejsce krwawych spektakli przez kilka wieków, i to nawet jeszcze po upadku Imperium Zachodniego (476 r. n.e.). Ostatnie historyczne ślady igrzysk sięgają początków szóstego wieku po Chrystusie.

 

Ciekawostki

Średniowieczna nazwa “Koloseum”, nieznana w starożytności, pochodzi prawdopodobnie od nazwy 35-metrowego kolosa – posągu Nerona, który stał przez wieki tuż obok amfiteatru.

Koloseum przetrwało wieki, ale w jego wnętrzu niewiele pozostało z oryginalnych elementów zdobiących trybuny i ściany. W 217 r. arena i najwyższe kondygnacje uległy zniszczeniu w wyniku ogromnego pożaru; w kolejnych latach trzęsienia ziemi i mniejsze pożary kolejno niszczyły poszczególne partie amfiteatru. W XIV wieku, po wielkim trzęsieniu ziemi w 1349 roku, Amfiteatr Flawiuszów stał się swoistą kopalnią kamienia budowlanego (stąd pochodzą bloki użyte do budowy m.in. Palazzo Venezia czy Palazzo Barberini).
Niepewny los budowli trwał do 1744 r., kiedy to papież Benedykt IV poświęcił go i ogłosił sanktuarium męczeństwa chrześcijan.
Od drugiej połowy XVIII wieku w każdy Wielki Piątek odbywa się tu Droga Krzyżowa pod przewodnictwem papieża.

W Koloseum ginęli chrześcijanie?

Takie jest powszechne przekonanie, podbudowane postawą Kościoła Rzymskiego, który od średniowiecza uznaje Amfiteatr Flawiuszów za sanktuarium męczeństwa pierwszych rzymskich wyznawców Chrystusa.
Ile jest w tym prawdy historycznej popartej dowodami materialnymi?
Nie ma wątpliwości, że w stolica Imperium, od czasów Nerona po lata rządów Dioklecjana, widziała momenty kaźni chrześcijan, natomiast nie mamy żadnych informacji źródłowych na temat tego, że ponosili oni śmierć w murach Koloseum. Sama postawa Kościoła z IV i V wieku po Ch., który po zwycięstwie nad religią politeistyczną, nie zakazał krwawych spektakli w Koloseum, wskazuje raczej na coś przeciwnego niż powszechne przekonanie o śmierci męczenników tu właśnie. Chrześcijanie ginęli za wiarę, ale prawdopodobnie w innych miejscach…

Konstrukcja rzymskiego amfiteatru

Koloseum - ruiny widowni i areny
Koloseum – ruiny widowni i areny

Amfiteatr Flawiuszów został wzniesiony na planie owalu zbliżonego kształtem do elipsy; jego oś dłuższa ma 188 m, oś krótsza 156 m. Mierzy w obwodzie 527 m i ma dziś około 48,5 m wysokości (w przeszłości jego wysokość osiągała 52 m). Składał się z 4 kondygnacji sklepionych krzyżowo, na których biegną rzędy korytarzy i schodów. Patrząc z zewnątrz na fasadę Koloseum można wzrokiem łatwo wyodrębnić trzy pierwsze piętra budowli. Zaznaczono je półkolumnami doryckimi, jońskimi i korynckimi. Natomiast czwarte najwyższe piętro Koloseum zdobiły korynckie pilastry.
W podziemiach amfiteatru znajdowały się pomieszczenia dla gladiatorów, zbrojownie, magazyny, klatki dla zwierząt.
Arena – drewniana podłoga pokryta kilkucentymetrową warstwą piasku (nazwa pochodzi od słowa łacińskiego harena – piasek) była wyjątkowo duża (86×54 m) i doskonale widoczna z każdego miejsca amfiteatru.
Na pierwszym poziomie widowni, najbliżej areny, znajdowały się miejsca dla mężczyzn z rodów senatorskich oraz podium (suggestum) z tronem imperatora. Dalej zasiadali trybuni ludu, wojskowi oraz przedstawiciele możniejszych rodów plebejskich. Na trybunach obowiązywał podział według płci i statusu społecznego.
Najbardziej odległe miejsca, pod płóciennym dachem zajmowały kobiety. Na widowni było ok. 50.000 miejsc siedzących i kilka tysięcy miejsc stojących.
Do Koloseum prowadziło 80 bram – każda ponumerowana – umożliwiających bardzo szybkie wejście lub opuszczenie amfiteatru przez widzów.
Prawdziwym luksusem był rozkładany na linach płócienny dach nad widownią, chroniący od palącego słońca (velarium).

W 2007 r.  Amfiteatr Flawiuszów został wybrany jednym z siedmiu nowych cudów świata.

Koloseum – informacje praktyczne

UWAGA!
Ze względów bezpieczeństwa w amfiteatrze może przebywać jednocześnie max. 3000 osób. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie bilety sprzedawane są na konkretny dzień i godzinę wejścia do Koloseum, co w praktyce oznacza konieczność wcześniejszej rezerwacji biletów!

Bilety

BILETY zakupione w kasach: normalny = 12,00 euro, ulgowy = 2,00 euro, dzieci do 18 roku życia = gratis; od 01/11/2019 bilet normalny = 16 euro.
Bilet ważny jest do trzech obiektów: COLOSSEO – FORO ROMANO – PALATINO. 
Bilet ważny jest dwa dni, ale pozwala na jedno wejście do każdego z obiektów (do Koloseum na konkretny dzień i godzinę). 
Karta ROMAPASS
: tak, z wejściem priorytetowym (konieczna jest rezerwacja on line wejścia na konkretny dzień i godzinę; + 2 euro opłaty) -> https://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm.

KASY i bramki wejściowe zamykane są na godzinę przed zamknięciem Koloseum!

Bilety on line (pośrednik) – tu łatwo je kupić nawet w ostatniej chwili

Dni i godziny otwarcia Koloseum

Dni otwarcia: przez cały rok we wszystkie dni tygodnia oprócz 1 stycznia i 25 grudnia; w Wielki Piątek czynne do 14:00 (ostatnie wejście o 13:00). 

Godziny otwarcia:
8:30 – 16:30 od 1 stycznia do 15 lutego
8:30 – 17:00 od 16 lutego do 15 marca
8:30 – 17:30 od 16 marca do ostatniej soboty marca
8:30 – 19:15 od ostatniej niedzieli marca do 31 sierpnia
8:30 – 19:00 od 1 do 30 września
8:30 – 18:30 od 1 do 24 października
8:30 – 16:30 od 25 października do 31 grudnia.

KASY i bramki wejściowe zamykane są na godzinę przed zamknięciem Koloseum!

WEJŚCIE GRATIS bez konieczności wcześniejszej rezerwacji (trzeba stać w kolejce!):
9 maja
5 czerwca
29 czerwca
23 września
4 października
4 listopada
22 listopada
18 grudnia

Adres: Piazza del Colosseo, Roma