Koloseum

Koloseum - widok od strony światyni Wenus i Romy

KoloseumAmfiteatr Flawiuszów jest najbardziej znanym symbolem Wiecznego Miasta i zarazem jedną z najwspanialszych budowli antycznych, które dotrwały do naszych czasów. Jest on doskonałym świadectwem wielkiego poziomu architektury i budownictwa Imperium Rzymskiego.

Koloseum – trochę historii

Budowa amfiteatru rozpoczęła się najprawdopodobniej w ok. 72 roku n.e. na polecenie założyciela dynastii Flawiuszów, cesarza Wespazjana (panował w latach 69-79 n.e.). Wzniesiono go na miejscu sztucznego stawu (stagnum Neronis), stworzonego w czasie budowy nowej rezydencji cesarskiej, zwanej „Złotym Domem” cesarza Nerona (Domus Aurea).

W 80 roku n.e. – po zaledwie ośmiu latach budowy – syn i następca Wespazjana, cesarz Tytus, uroczyście otworzył amfiteatr, oferując ludowi rzymskiemu studniowe igrzyska, w których podobno zabito ok. 900 skazańców-gladiatorów oraz ok. 5000 sztuk dzikich zwierząt.

Przez następne pięć wieków, Koloseum było świadkiem wielu takich dni, w których ryk zabijanych bestii i krew rannych lub zabitych gladiatorów syciły żądzę zemsty i pragnienie mocnych rozrywek Rzymian.
Nawet upadek Imperium Zachodniego (476 r. n.e.) nie wyczerpał popularności walk gladiatorów i polowań na dzikie zwierzęta. Ostatnie historyczne ślady igrzysk sięgają początków szóstego wieku po Chrystusie (523 r. n.e.).

Koloseum – szczegóły konstrukcji

Amfiteatr rzymski zaprojektował nieznany nam architekt wychowany w środowisku grecko-rzymskim, który wykorzystał doświadczenie budowlane kilku poprzedzających go pokoleń, uzupełniając wcześniej istniejące wzory amfiteatrów kilkoma innowacyjnymi rozwiązaniami własnymi.

Amfiteatr Flawiuszów został wzniesiony na planie owalu zbliżonego kształtem do elipsy; jego oś dłuższa ma 188 m, oś krótsza 156 m. Mierzy w obwodzie 527 m i ma dziś około 48,5 m wysokości (w przeszłości jego wysokość osiągała 52 m). Składał się z 4 kondygnacji sklepionych krzyżowo, na których biegną rzędy korytarzy i schodów. Patrząc z zewnątrz na fasadę Koloseum można wzrokiem łatwo wyodrębnić trzy pierwsze piętra budowli. Zaznaczono je półkolumnami doryckimi, jońskimi i korynckimi. Natomiast czwarte najwyższe piętro Koloseum zdobiły korynckie pilastry.

Arena – drewniana podłoga pokryta kilkucentymetrową warstwą piasku (nazwa pochodzi od słowa łacińskiego harena – piasek) była wyjątkowo duża (86×54 m) i doskonale widoczna z każdego miejsca amfiteatru.
W podziemiach amfiteatru znajdowały się pomieszczenia dla gladiatorów, zbrojownie, magazyny, klatki dla zwierząt.

Na pierwszym poziomie widowni, najbliżej areny, znajdowały się miejsca dla mężczyzn z rodów senatorskich oraz podium (suggestum) z tronem imperatora. Dalej zasiadali trybuni ludu, wojskowi oraz przedstawiciele możniejszych rodów plebejskich.

Na widowni było ok. 50.000 miejsc siedzących i kilka tysięcy miejsc stojących.
Na trybunach obowiązywał podział według płci i statusu społecznego. Najbardziej odległe miejsca, pod płóciennym dachem zajmowały kobiety.

Do Koloseum prowadziło 80 bram – każda ponumerowana – umożliwiających bardzo szybkie wejście lub opuszczenie amfiteatru przez widzów.

Prawdziwym luksusem był rozkładany na linach płócienny dach nad widownią (velarium), chroniący widzów od palącego słońca.

Koloseum – ciekawostki

Średniowieczna nazwa „Koloseum”, nieznana w starożytności, pochodzi prawdopodobnie od nazwy 35-metrowego kolosa – posągu Nerona, który stał przez wieki tuż obok amfiteatru.

Pierwotnie gladiatorami byli żołnierze, którzy prezentowali przed widzami swe umiejętności, z czasem jednak zastąpili ich niewolnicy i więźniowie walczący często na śmierć i życie. Ogromna popularność spektakli w amfiteatrach oraz ich komercjalizacja w epoce imperialnej spowodowały, że do grona gladiatorów wstępowali również ludzie wolni. mamieni wizją dużych nagród pieniężnych i sławy.

Wespazjan Flawiusz i jego syn Tytus, zasłynęli wpierw jako generałowie Nerona wysłani do Palestyny na czele legionów, które miały stłumić pierwsze powstanie żydowskie. Po samobójstwie Nerona, Wespazjan doszedł do władzy w 69 r. n.e. przez pucz wojskowy. Jego syn i następca Tytus, zdobył Jerozolimę w 70 r. , przez co zapewnił sobie sławę, ogromny majątek i tysiące jeńców-niewolników. Budowa Koloseum „za łupy wojenne” była elementem polityki konsolidacji zdobytej władzy opartej na wojsku i sympatii ludu rzymskiego.

Koloseum przetrwało wieki, ale w jego wnętrzu niewiele pozostało z oryginalnych elementów zdobiących trybuny i ściany. W 217 r. arena i najwyższe kondygnacje uległy zniszczeniu w wyniku ogromnego pożaru; w kolejnych latach trzęsienia ziemi i mniejsze pożary kolejno niszczyły poszczególne partie amfiteatru. W XIV wieku, po wielkim trzęsieniu ziemi w 1349 roku, Amfiteatr Flawiuszów stał się swoistą kopalnią kamienia budowlanego (stąd pochodzą bloki użyte do budowy m.in. Palazzo Venezia czy Palazzo Barberini).

Niepewny los budowli trwał do 1744 r., kiedy to papież Benedykt IV poświęcił go i ogłosił sanktuarium męczeństwa chrześcijan.
Od drugiej połowy XVIII wieku w każdy Wielki Piątek odbywa się tu Droga Krzyżowa pod przewodnictwem papieża.

W 2007 r.  Amfiteatr Flawiuszów został wybrany jednym z siedmiu nowych cudów świata.

W Koloseum ginęli chrześcijanie?

Takie jest powszechne przekonanie, podbudowane postawą Kościoła Rzymskiego, który od średniowiecza uznaje Amfiteatr Flawiuszów za sanktuarium męczeństwa pierwszych rzymskich wyznawców Chrystusa.
Ile jest w tym prawdy historycznej popartej dowodami materialnymi?
Nie ma wątpliwości, że w stolica Imperium, od czasów Nerona po lata rządów Dioklecjana, widziała momenty kaźni chrześcijan, natomiast nie mamy żadnych informacji źródłowych na temat tego, że ponosili oni śmierć w murach Koloseum. Sama postawa Kościoła z IV i V wieku po Ch., który po zwycięstwie nad religią politeistyczną, nie zakazał krwawych spektakli w Koloseum, wskazuje raczej na coś przeciwnego niż powszechne przekonanie o śmierci męczenników tu właśnie. Chrześcijanie ginęli za wiarę, ale prawdopodobnie w innych miejscach…

Koloseum – informacje praktyczne

Bilety do Koloseum

Normalny = 18,00 euro,
Ulgowy = 4,00 euro (18-25 lat),
dzieci i młodzież do 18 roku życia = gratis.
Bilety do Koloseum można nabyć wyłącznie w przedsprzedaży on line!
Bilety sprzedawane są na konkretny dzień i godzinę wejścia do Koloseum.

Uwaga! Do uzyskania biletu ulgowego lub darmowego trzeba przedstawić w kasie jedynie ważny dowód tożsamości (d. osobisty lub paszport). Karty studenckie i legitymacje szkolne nie są potrzebne i nie są honorowane!

Bilet ważny jest do trzech obiektów: COLOSSEO – FORO ROMANO – PALATINO. 
Bilet ważny jest 24h, ale pozwala na jedno wejście do każdego z w/w obiektów (do Koloseum na konkretny dzień i godzinę). 
Bramki wejściowe zamykane są na godzinę przed zamknięciem Koloseum!

Karta ROMAPASS: tak, z wejściem priorytetowym (konieczna jest rezerwacja on line wejścia na konkretny dzień i godzinę; + 2 euro opłaty) -> https://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm.

Bilety on line (pośrednik) – tu łatwo je kupić nawet w ostatniej chwili

Obostrzenia w okresie pandemii

Wejście do Koloseum, Forum Romanum, Palatynu jest zarezerwowane wyłącznie dla osób posiadających przepustkę kowidową (tzw. green-pass) lub negatywny wynik testu antykowidowego (nie starszy niż 48h przed wejściem). Personel Panteonu jest uprawniony do sprawdzania, razem z przepustką kowidową, dowodów osobistych lub paszportów.

Dni i godziny otwarcia Koloseum

Dni otwarcia: przez cały rok we wszystkie dni tygodnia oprócz 1 stycznia i 25 grudnia; w Wielki Piątek czynne do 14:00 (ostatnie wejście o 13:00). 

Godziny otwarcia:
8:30 – 16:30 od 1 stycznia do 15 lutego
8:30 – 17:00 od 16 lutego do 15 marca
8:30 – 17:30 od 16 marca do ostatniej soboty marca
8:30 – 19:15 od ostatniej niedzieli marca do 31 sierpnia
8:30 – 19:00 od 1 do 30 września
8:30 – 18:30 od 1 do 24 października
8:30 – 16:30 od 25 października do 31 grudnia.

Bramki wejściowe zamykane są na godzinę przed zamknięciem Koloseum!