Ostia Antyczna – wspaniały park archeologiczny

Ostia Antyczna - wspaniały park archeologiczny 1

Miasto Ostia było przez wieki portem Rzymu, położonym w pobliżu ujścia rzeki Tyber (łac. ostium = ujście rzeki).

Według tradycji rzymskiej, pierwsza kolonia została tu założona w VII w. p.n.e. przez legendarnego króla Rzymu Ankusa Marcjusza. Pod koniec okresu republikańskiego Ostia była już bardzo ważnym punktem w systemie zaopatrywania Rzymu w potrzebne wielkiemu miastu towary. W czasach cesarskich stała się centralnym ośrodkiem słynnej annony, czyli urzędu zajmującego się zaopatrzeniem stolicy w pszenicę i inne produkty żywnościowe subwencjonowane przez państwo lub rozdawane gratis obywatelom.

Po wybudowaniu nowych portów przez Klaudiusza i Trajana (Portus), Ostia z wolna traciła na znaczeniu. Pozostała ośrodkiem mieszkalnym i administracyjnym, ale jej malejące znaczenie handlowe doprowadziło do wyludnienia i utraty pozycji. Ostateczny cios istnieniu Ostii zadał upadek Imperium Zachodniego w V wieku n.e. oraz wojny Gotów z Bizantyjczykami w VI wieku.

Od początku XIX wieku rozpoczęto pomału odkopywać ruiny antycznej Ostii. Do naszych czasów zdołano odsłonić ok. 40% z ok. 150 hektarów dawnego miasta. Na światło dzienne wydobyto szereg budynków publicznych (świątynie, termy, teatr, akwedukt, ubikacje), liczne kamienice mieszkalne i sklepy, magazyny i zakłady produkcyjne, co sprawia, że park archeologiczny dawnej Ostii jest dzisiaj jednym z najważniejszych w całej Italii.

W 2019 r. otrzymał Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Przydatne informacje

Bilety wstępu

Normalny = 14 €; normalny zakupiony online = 16 €
Ulgowy = 4 €; ulgowy zakupiony online = 6 € (dla młodzieży z Unii Europejskiej w wieku 18-25 lat)
Gratis dla dzieci i młodzieży do 18 lat
Gratis dla wybranych kategorii ludzkich -> info

W kasie biletowej można płacić wyłącznie za pomocą kart płatniczych i kredytowych. Nie ma możliwości zakupu biletów za gotówkę.

Bilety online, uprawniające do wstępu od wtorku do niedzieli, można kupić pod następującym linkiem: COOPCULTURE

Dojazd

Przy stacji metra B PIRAMIDE rozpoczyna swój bieg linia metra naziemnego ROMA-OSTIA LIDO, którą w łatwy sposób można dojechać w ok. 30 min do stacji OSTIA ANTICA (ok. 500 m do wykopalisk).
Ponieważ dzisiejsza Ostia jest dzielnicą miasta Rzym, na dojazd do niej obowiązują zwykłe bilety miejskie, np. bilet BIT za 1,5 euro lub każdy inny bilet rzymskiej komunikacji publicznej.
Uwaga! Jeśli dojedziesz metrem B do stacji PIRAMIDE, to możesz skorzystać z wewnątrz-stacyjnego przejścia między metrem B i metrem do Ostii (perony obu linii są położone obok siebie) bez konieczności kasowania dodatkowego biletu.

Adres parku archeologicznego Ostia Antica: Viale dei Romagnoli, 717, 00119 Rzym

Oficjalna strona internetowa parku: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/home/