Skarbiec bazyliki watykańskiej

Skarbiec bazyliki św. Piotra w Watykanie (Tesoro di San Pietro) to jedno z tych miejsc, które przeciętny turysta zwykle omija z braku czasu lub innej banalnej przyczyny. A szkoda, bo warto tu wstąpić! Jakość oraz ilość eksponowanych tu przedmiotów zasługuje na uwagę szerokiej publiczności.
Co można tu zobaczyć? Przede wszystkim drogocenne przedmioty związane z kultem religijnym i ceremoniami papieskimi: paramenty liturgiczne, tiary (potrójne korony papieskie), relikwiarze, pierścienie Piotrowe oraz dary, które możni tego świata przekazywali biskupom Rzymu.
Szczególnie interesujące są wspaniałe dzieła sztuki sakralnej i zdobniczej, takie jak słynny i dopiero co odnowiony sarkofag z brązu papieża Sykstusa IV Della Rovere (1471 – 1484), dzieło florenckiego rzeźbiarza Antonia del Pollaiolo. On sam wart jest biletu wstępu…

Dni i godziny otwarcia skarbca bazyliki

Od 1 kwietnia do 30 września – w każdy dzień tygodnia w godz. 8.00-19.00 (ostatnie wejście o 18.30)
Od 1 października do 31 marca – w każdy dzień tygodnia w godz. 8.00-18.15 (ostatnie wejście o 17.40)
Zamknięty 25 grudnia i w Wielkanoc.

Bilety: normalny 7,00 euro, zniżkowy 5,00 euro

Wejście do skarbca i zakrystii (Sacrestia – Tesoro) znajduje się pod pomnikiem grobowym papieża Piusa VIII (lewa część nawy poprzecznej-transeptu).

Skarbiec bazyliki – ważniejsze eksponaty

Sala Katedry św. Piotra (Sala della Cattedra)

Skarbiec bazyliki - Katedra Św. Piotra
Katedra Św. Piotra

Katedra św. Piotra (kopia) – słynna relikwia przeszłych wieków – dar króla Franków i cesarza Świętego Imperium Rzymskiego, Karola II Łysego (875 r. n.e.), uważana – praktycznie do naszych czasów (do 1966 r.) – za prawdziwy tron świętego Piotra. Oryginał jest zawarty w ogromnym barokowym Ołtarzu Katedry, znajdującym się w prezbiterium bazyliki…

Kaplica – Cappella dei Beneficiati

Kaplica księży celebrujących msze wieczyste na ołtarzu ufundowanym przez majętnego patrona w zamian za dożywotnie beneficjum (dawna praktyka kościelna).

Tabernakulum z wizerunkiem Madonny della Febre – dzieło wielkiego Donatella
Crux Vaticana – krzyż-relikwiarz zawierający fragment krzyża Chrystusa, dar cesarza bizantyńskiego Justyna II (VI wiek n.e.).

Skarbiec bazyliki - tabernakulum Donatella
Tabernakulum Donatella
Skarbiec Watykański - Relikwiarz Crux Vaticana
Crux Vaticana

Sala papieża Sykstusa IV (Sala di Sisto IV)

Głównym eksponatem sali jest wielki pomnik grobowy papieża Sykstusa IV della Rovere – doskonały przykład sztuki renesansu florenckiego. Antonio Pollaiolo (1431-1498) – autor dzieła – zawarł w nim odrodzeniową wizję dobrego życia człowieka, kierowanego trzema cnotami boskimi (wiara, nadzieja, miłość), czterema cnotami kardynalnymi (sprawiedliwość, roztropność, męstwo, umiarkowanie) oraz oświeconego dziesięcioma naukami: teologią, filozofią, logiką, retoryką, gramatyką, arytmetyką, geometrią, astrologią, muzyką i perspektywą (podrodzaj geometrii i matematyki).

Gipsowa kopia Piety Michała Anioła Buonarottiego – dzięki niej można było dokładnie odrestaurować oryginał po zamachu z 1972 r.

Skarbiec bazyliki  - Pomnik grobowy Sykstusa IV
Pomnik grobowy Sykstusa IV

Sala relikwiarzy (Sala dei Reliquiari)

Relikwiarze z różnych wieków… szczególnie interesujące są te, które eksponują wielkie relikwie dawnych wieków: Chustę Weroniki (tu tylko pojemnik na relikwię), grot włóczni Longinusa (ta z przebitego boku Chrystusa), głowę św. Sebastiana Męczennika, palec św. Piotra, fragment Krzyża Chrystusa z Golgoty… Kiedyś cenniejsze od złota i drogich kamieni, dziś zupełnie zapomniane…

Skarbiec bazyliki – Galeria (La Galleria)

Gabloty z papieskimi paramentami liturgicznymi: kielichy, pierścienie, krzyże, ikony, drogocenne szaty.

Skarbiec Watykański - kogut z dzwonnicy starej bazyliki św. Piotra
Kogut z dzwonnicy starej bazyliki św. Piotra (IX w.)
Skarbiec Watykański - tiara figury św. Piotra
Tiara figury św. Piotra

Sala Juniusa Bassusa (Sala di Giunio Basso)

Główna atrakcją tej sali jest wspaniały sarkofag chrześcijański z IV wieku n.e., w którym pochowany był prefekt Rzymu, Iunius Bassus signo Theotecnius (zm. 359 r. n.e.). Jest to najstarszy znany, jednoznacznie chrześcijański, sarkofag rzymski.

Skarbiec bazyliki - sarkofag Juniusa Bassusa
Sarkofag Juniusa Bassusa

Zobacz jeszcze: Watykan, Kaplica Sykstyńska, Kopuła bazyliki św. Piotra

Dodaj komentarz