Rzym – samochody usunięte z drogi przez policję

Rzym... usuwanie źle zaparkowanego pojazdu
Rzym… usuwanie źle zaparkowanego pojazdu

To miały być piękne i spokojne wakacje a skończyło się wielkim stresem, bo zniknął ci samochód w Rzymie? Być może dopadli go złodzieje, być może zabrała go policja – zacznij poszukiwania od tych ostatnich.
Aby sprawdzić, czy twój pojazd został usunięty przez „władzę”, zadzwoń pod numer 06 67691.

Jeśli odkryłeś, że to policja odholowała ci auto i wiesz już na jaki parking trafił, musisz tam udać się OSOBIŚCIE – i to w jak najkrótszym czasie, bo zapłacisz za każdy dzień depozytu – z następującymi dokumentami:
– ważny ID (dowód osobisty, prawo jazdy)
– dowód rejestracji pojazdu.

W przypadku nieobecności właściciela pojazdu lub jego niezdolności fizycznej do odebrania go, pojazd może zostać odebrany przez jakąkolwiek osobę dorosłą wyposażoną w zwykłe upoważnienie udzielone mu przez właściciela. Do upoważnienia należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości właściciela pojazdu.

Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę, pełnomocnik powinien przedstawić upoważnienie sporządzone na papierze firmowym i podpisane przez dyrektora firmy  oraz wyciąg dokumentu potwierdzającego istnienie firmy (np. fotokopię rejestracji w urzędzie skarbowym).

Pojazdy zagraniczne są zwracane właścicielom jedynie po uiszczeniu przez nich wszelkich opłat związanych  z ich usunięciem (mandat + odholowanie + parking).

CENNIK miejski za usuwanie pojazdów zaparkowanych niezgodnie z przepisami ruchu ustala Rada Miejska. -> tu można go pobrać

Parkingi-depozyty są otwarte od 08.00 do 24.00

FARNESINA
Viale Antonino di S.Giuliano 1 – tel.: 06.3322.0527 – fax: 06.3322.9245

COCCHIERI
Via dei Cocchieri, 1 – tel.: 06.5411639; tel. notturno: 06.5410491 (dopo le ore 01,00)

VALENTE
Via G. B. Valente, 30 – tel.: 06. 2520.9642

OSTIA ANTICA
Via Ostiense km 22,930 – tel.: 06.5650972

Dodaj komentarz