Błogosławieństwo papieskie

RODZAJE BŁOGOSŁAWIEŃSTW PAPIESKICH

Błogosławieństwo papieskie jest rodzajem modlitwy wznoszonej do Boga przez  samego Ojca Świętego (biskupa Rzymu), który wzywa obfitości łask Bożych dla osób pragnących otrzymać to błogosławieństwo. Jest też rodzajem przywileju duchowego, którego skuteczność zależy przede wszystkim od predyspozycji wewnętrznej osoby proszącej o łaskę Bożą.

Istnieje wiele form błogosławieństwa papieskiego, począwszy od zwyczajnej  formy słownej stosowanej podczas modlitw, mszy i audiencji, aż po uroczystą formę liturgiczną stosowaną kilka razy w roku z okazji wielkich wydarzeń roku kościelnego (np. słynne błogosławieństwo URBI et ORBI udzielane na Wielkanoc i Boże Narodzenie).

Watykan - dyplom błogosławieństwa papieskiego
Watykan – dyplom błogosławieństwa papieskiego

Specjalną formą błogosławieństwa papieskiego jest błogosławieństwo na piśmie w postaci kolorowego dyplomu wydawanego w imieniu Ojca Świętego przez przez watykański Urząd Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica). Zwyczaj wydawania takich pergaminowych dyplomów został wprowadzony w 1893 roku i przez ponad sto lat jego praktykowania wydano miliony takich dokumentów (wg danych Stolicy Apostolskie w samym 2009 r. wydano ich ok. 260 tyś.).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DYPLOM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PAPIESKIEGO?

Ponieważ jest to rodzaj uroczystego błogosławieństwa oraz przywileju duchowego, dlatego mogą je otrzymać wyłącznie praktykujący katolicy.

Błogosławieństwo Ojca Świętego można uzyskać:

1. Z okazji przyjęcia Sakramentu Chrztu Św., I Komunii Św. i Bierzmowania
2. Z okazji zawarcia Sakramentu Małżeństwa
3. Z okazji przyjęcia Święceń Prezbiteriatu
4. Z okazji złożenia Profesji Zakonnej
5. Z okazji Konsekracji Dziewic
6. Z okazji przyjęcia Święceń Diakonatu stałego
7. Z okazji (10, 25, 40, 50, 60) Rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa*, Święceń Prezbiteratu, Profesji Zakonnej
8. Z okazji (18, 50, 60, 70, 80, 90, 100) Rocznicy Urodzin*
9. Błogosławieństwo Papieskie mogą również uzyskać Osoby Indywidualne* oraz Rodziny* (z podaniem imion i nazwiska osób związanych Sakramentem Małżeństwa)

Przy okazjach oznaczonych gwiazdką (*) wymagane jest obowiązkowo zaświadczenie nulla osta (zaświadczenie od proboszcza) wydane przez kompetentną władzę Kościelną.

W innych przypadkach prośby nie będą realizowane.

Możliwe jest uzyskanie Papieskiego Błogosławieństwa również w przypadku innych szczególnych okazji; wymagane jest wtedy zaświadczenie nulla osta ze strony Księdza Proboszcza, bądź innej kompetentnej władzy Kościelnej (chodzi o opinię potwierdzoną podpisem oraz pieczęcią Parafii na dole strony z prośbą lub w miejscu wskazanym na formularzu możliwym do ściągnięcia poniżej), gdzie zaświadcza się, iż osoby, dla których prosi się o Błogosławieństwo Papieskie są praktykującymi Katolikami.

KTO WYDAJE DYPLOMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PAPIESKIEGO?

Wyłącznym wydawcą dyplomu jest watykański Urząd Dobroczynności Apostolskiej –  ELEMOSINIERA APOSTOLICA, którego siedziba znajduje się na tyłach watykańskiej parafii SANTA ANNA (tuż obok bramy św. Anny (Via di Porta Angelica).

Do siedziby Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica) można przyjść osobiście (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 9.00 do 13.30. Przechodząc przez bramę przy kościele Św. Anny (na prawo od Kolumnady przy Placu Św. Piotra) należy poinformować Gwardię Szwajcarską, że chcemy iść do „Elemosineria Apostolica”, a oni wskażą nam dokładnie drogę do Urzędu.

Prośbę o dyplom błogosławieństwa papieskiego można złożyć osobiście w w/w biurze lub przesłać taką prośbę na piśmie (list lub fax). Elemosiniera nie przyjmuje próśb przesłanych pocztą elektroniczną, ani przez telefon!

Czas realizacji pergaminu wraz z wysyłką – od momentu zamówienia – wynosi 30 dni.

Adres: Ufficio pergamene della Elemosineria Apostolica – 00120 – Città del Vaticano
Telefon: +390669873279 lub +390669871100 (czynny: 8.00 – 14.00)
Telefax: +390669883132 (24h).
https://www.elemosineria.va/

Zamówienie dyplomu błogosławieństwa papieskiego

Tekst błogosławieństwa jest praktycznie zawsze ten sam:
Ojciec Święty Franciszek
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa
Agacie i Henrykowi Sienkiewiczom
wzywając obfitości łask i darów Bożych

CENA DYPLOMU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Błogosławieństwo papieskie jest zawsze gratis – płaci się wyłącznie za materiał (pergamin), wypisanie i ewentualną wysyłkę dyplomu.

Zapłatę za otrzymaną przesyłkę (dopiero po otrzymaniu pergaminu) można uiścić na dwa sposoby:
– przelewem bankowym według wskazówek dołączonych do pergaminu
– lub online płacąc kartą kredytową na stronie internetowej Elemosiniery.

Zapłata za przesyłkę to:
– koszt pergaminu ( od 13 do 25 Euro w zależności od modelu odpowiadającego okazji wskazanej przez zamawiającego),
– koszt wysyłki (poza Włochy w zależności od kraju) pocztą priorytetową (10-16 euro), bądź kurierem DHL (18-30 euro).