COVID19 – nowe normy dla turystów wjeżdżających do Italii po 24 maja 2021

14/05/2021 – rozporządzenie włoskiego Ministra Zdrowia

14 maja 2021 r. włoski Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, które ustala nowe normy wjazdu do Italii z krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen, a także z Wielkiej Brytanii i Izraela.

Najważniejsze punkty tego rozporządzenia:
1. Zniesienie obowiązku kwarantanny dla osób, które wjeżdżając na teren Italii posiadają ujemny wynik testu molekularnego lub antygenowego, wykonanego nie później niż 48 godzin przed przybyciem do Italii.
2. Nałożenie obowiązku rejestracji on line wjazdu każdej osoby do Włoch (bez względu na środek lokomocji, publiczny lub prywatny).

Zniesienie przymusowej kwarantanny – komentarz

Rozporządzenie to nie wymienia wprost sytuacji osób, które chorowały na Covid-19 i są już zdrowe (konieczne jest zaświadczenie urzędowe o wyzdrowieniu!) oraz osób zaszczepionych przeciw tej chorobie (konieczne jest zaświadczenie urzędowe o szczepieniu!) , ale z kontekstu innych wypowiedzi Ministra Zdrowia oraz wydanych przez niego dokumentów można z pewnością wywnioskować o zrównaniu ważności dokumentu potwierdzającego ozdrowienie lub przyjęcie szczepionki z dokumentem potwierdzającym negatywny wynik testu.

Sytuacja na pewno stanie się bardziej jasna na początku czerwca 2021, na który zaplanowano wprowadzenie europejskiej karty szczepień, tzw. Green Pass lub Digital Green Certificate – posiadacze takiego certyfikatu będą mogli podróżować bez ograniczeń po terenie UE.

Obowiązek rejestracji wjazdu do Italii – komentarz

Rząd Włoski traktuje ten nowy obowiązek nałożony na przyjeżdżających do Italii jako element bezpieczeństwa narodowego i podchodzi do tej kwestii bardzo serio (przynajmniej na razie). Radzimy zatem przysłowiowo chuchać na zimne i go nie lekceważyć.
Szczegóły zarządzenia Ministra Zdrowia można znaleźć na stronie internetowej -> https://www.salute.gov.it/

Rejestrację trzeba dokonać przez stronę internetową -> EUROPEAN DIGITAL PASSENGER LOCATOR FORM

UWAGA!
Z obowiązku przedstawienia w Italii w/w testu lub zaświadczeń o wyzdrowieniu/szczepieniu są zwolnione osoby, które przejeżdżają prywatnym pojazdem przez terytorium Włoch przez okres nieprzekraczający trzydziestu sześciu godzin, z obowiązkiem, po wygaśnięciu tego terminu, do natychmiastowego opuszczenia terytorium tego kraju.

Dodaj komentarz