Komunikacja miejska w Boże Narodzenie i Nowy Rok

Komunikacja miejska w Boże Narodzenie i Nowy Rok 1

BOŻE NARODZENIE

TRZY BEZPŁATNE LINIE DO CENTRUM

Od 8 grudnia 2023 do niedzieli 7 stycznia 2024 r. funkcjonują dwie bezpłatne linie autobusowe Free1 i Free2, łączące Termini i stację Ostiense ze strefą ograniczonego ruchu w centrum miasta.

Free1 łączy Termini (viale Enrico de Nicola) z Tridente przez Piazza della Repubblica, via Nazionale. Tunel, via del Tritone i Largo Chigi

Free2 łączy stację Ostiense i metro B Piramide z Tridente przez via Marmorata, lungotevere Aventino, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso i largo Chigi.

Linie Free1 i Free2 działają codziennie od 9:00 do 20:00.
Linia Free2 rozpoczyna się przy parkingu publicznym na Piazzale dei Partigiani, gdzie można zostawić samochód płacąc 80 centów za godzinę lub 5 euro za cały dzień.

Linia elektryczna 100 łącząca Porta Pinciana z Prati będzie również bezpłatna.

Niedziela, 24 grudnia 2023

Cała sieć transportu miejskiego będzie gratis w niedzielę 24/12/2023.

Autobusy, tramwaje, metro A, B, C -> ostatni kurs o 21:00 (wyjazd z końcowych stacji).
Linia „Ferrovia ROMA-LIDO” -> ostatni kurs z Piramide o 21.30 – ostatni kurs z Colombo o 20.45
Linia „Ferrovia ROMA-VITERBO” (tylko na odcinku miejskim – do stacji MONTEBELLO) -> ostatni kurs z Flaminio o 21.10 – ostatni kurs z Montebello w kierunku Flaminio o 21.30.
Linia „Roma Laziali-Centocelle” -> ostatni kurs z Termini-Roma Laziali w kierunku Centocelle o 21:30; ostatni kurs z Centocelle w kierunku Roma Laziali o 21.03.

Autobusy nocne będą kursowały według normalnego rozkładu jazdy.

Poniedziałek, 25 grudnia 2023

Autobusy, tramwaje, metro A, B, C będą kursowały w godzinach 8.30 – 13:00 i 16:30 – 21:00.

Linia „Ferrovia ROMA-LIDO” -> z Piramide: 08.15-12:35 i 16:00-21:30; z Colombo: 07.45 – 13.15 i 15.45 – 21.15.
Linia „Ferrovia ROMA-VITERBO” (tylko na odcinku miejskim – do stacji MONTEBELLO) -> z Flaminio: 08.15 – 12:35 i 16.30 – 19.50; z Montebello: 08.35 – 13.05 i 17.00 – 20.20.
Linia „Roma Laziali-Centocelle” -> w kierunku Centocelle 08:30-14:00; w kierunku Roma Laziali 08:03-13:33.

Autobusy nocne będą kursowały według normalnego rozkładu jazdy.

Wtorek, 26 grudnia 2023

Autobusy, tramwaje, metro A, B, C -> zwykły rozkład świąteczny (FESTIVO – 5.30 – 23.30).
Linia „Ferrovia ROMA-LIDO” -> zwykły rozkład świąteczny.
Linia „Ferrovia ROMA-VITERBO” (tylko na odcinku miejskim – do stacji MONTEBELLO) -> z Flaminio 06.15 – 22.00; z Montebello 06.45 – 22.30.
Linia „Roma Laziali-Centocelle” -> z Termini-Roma Laziali 5.30 – 22.50; z Centocelle 05.30 – 22.23.

Autobusy nocne będą kursowały według normalnego rozkładu jazdy.

SYLWESTER i NOWY ROK

Niedziela, 31 grudnia 2023

W ciągu dnia, do godziny 21.00, wszystkie linie będą kursowały według normalnego rozkładu jazdy.
Zostaną dodatkowo wzmocnione linie autobusowe: 075, 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 913, 916, 990

Linie metra A-B-B1-C wykonają swój ostatni kurs z terminali o godz. 2.30.
Po godzinie 2.30 linie metra i regionalnej kolei Roma-Lido zostaną zastąpione przez nocne linie autobusowe NMA-NMB-NMB1-NMC-NME działające do godziny 8.00. 
Linie autobusowe H-2 (obsługiwane przez autobus zamiast tramwaju)-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905 będą funkcjonowały do godz. 2.30.
Linia nocna n913 będzie funkcjonować w godzinach 21.00 – 2.30.
Pozostała część sieci dziennej zakończy swoje usługi o godz. 21.00

Na sieci nocnej będą kursowały zastępcze linie metra NMA-NMB-NMB1-NMC-NME (od 2.30 do 8.00) oraz linia n913 (od 21.00 do 2.30)

Wznowienie przewozów na całej sieci metra i nawierzchni z rozkładem świątecznym nastąpi o godz. 8.00 w dniu 1 stycznia 2024 r.

AUTOBUSY specjalne w noc sylwestrową

O godz. 02:30 (po zakończeniu pracy linii metra A-B-C oraz kolejki do Ostii) rozpoczną pracę nadzwyczajne autobusowe linie nocne, które będą jeździć po trasach metra i linii kolejowych (w godzinach 02.30 – 08.00):
nMA (Battistini-Anagnina), na trasie linii metra A
nMB (Laurentina-Rebibbia) na trasie linii metra B
nMB1 (Termini-Conca d’Oro) na trasie linii metra B / B1
nME (Piazza Venezia-Colombo) na trasie metra naziemnego do OSTII Lido
nMC (San Giovanni-Pantano) na trasie linii metra C.

Poniedziałek, 1 stycznia 2024

Komunikacja miejska i podmiejska będzie kursowała według zwykłego rozkładu niedzielnego i świątecznego (FESTIVO), ale pierwsze kursy ruszą o godz. 08:00.