Strajk pracowników metra

Środa, 20 stycznia 2010 r. – strajk pracowników metra A i B oraz kolejek Roma-Ostia, Termini-Giardinetti, Roma-Civitacastellana-Viterbo. Godziny strajku: od 8,30 do 17.00 oraz od 20.00 do końca serwisu.