Rzym, Ateny, Kraków – czarne owce Europy

Jak wynika z najnowszych badań środowiska naturalnego Europy opublikowanych w Journal of Epidemiology and Community Health, stolica Włoch – razem z Atenami i naszym pięknym Krakowem – dzierży niechlubny rekord najbardziej „zatrutej” metropolii starego kontynentu (z 26).
Nie chcemy nikogo straszyć, ale wiele popularnych miejsc Rzymu stało się prawdziwymi komorami gazowymi dla znajdujących się tam osób. Gołym okiem tego prawie nie widać, bo rzadko już można spotkać ziejące czarnym dymem pojazdy-kopciuchy, ale urządzenia pomiarowe są bezlitosne: skażenie drobnymi pyłkami spalin przekracza kilkakrotnie ustalone w Europie normy. Mieszkańcy centrum z niepokojem oczekują na obiecane przez władze miejskie zmiany, mające przynieść poprawę jakości powietrza : ograniczenie ruchu pojazdów, rozbudowa sieci metra, autobusy elektryczne, gazowe i wodorowe. Co mają zrobić biedni turyści?