2772 lat Rzymu – obchody rocznicowe

Rzymianie z Polski!
Rzymianie z Polski!

Założenie Rzymu 21 kwietnia – jak każdego roku od 2772 lat – Rzym obchodzi rocznicę fundacji miasta (Natale di Roma). Według legendy rozsławionej przez Warrona Reatyńskiego, miasto zostało założone właśnie 21 kwietnia 753 r. p.n.e. przez mitycznych braci Romulusa i Remusa – synów boga Marsa i Rei Silvi – czystej dziewicy, kapłanki bogini Westy. Od tego dnia bierze początek chronologia rzymska, określana skrótem AUC – Ab Urbe Condita lub Anno Urbis Conditae (od założenia miasta).
Tegoroczny program obchodów założenia ROMA CAPUT MUNDI (głowa, stolica świata) przewiduje różnego rodzaju pokazy, przedstawienia i widowiska kostiumowe, które odbędą się głownie na Cyrku Wielkim (Circo Massimo) i Via Petroselli oraz wspaniałą paradę grup historycznych na ulicach wokół Palatynu (trasa: Cyrk Wielki -> Via San Gregorio -> Koloseum -> Via Fori Imperiali -> Piazza Venezia -> Via Teatro di Marcello -> Cyrk Wielki ).
W obchodach rocznicowych zapowiedziało w swój udział ok. 2000 statystów należących do 50 grup historycznych pochodzących z 10 krajów.

PLAN OBCHODÓW

Piątek, 19 kwietnia 2019

09:00-16:00 – CIRCO MASSIMO – dydaktyka i spotkania kulturalne dla szkół
17:00 – Plac Kapitoliński (Piazza del Campidolio) – koncert chóru ROMAE AETERNA

Sobota, 20 kwietnia 2019

09:00-16:00 – CIRCO MASSIMO – dydaktyka i spotkania kulturalne dla szkół
14:00-16:00 – CIRCO MASSIMO – gry i zabawy antycznego Rzymu dla dzieci

15:00 – CIRCO MASSIMO – odtworzenie ceremonii fundacji miasta i wyznaczenia jego granic (Tracciato del Solco)
16:00 – CIRCO MASSIMO – odtworzenie święta Parilia, obchodzonego 21 kwietnia na cześć bogini Pales, opiekunki pasterzy i trzód.
17:00 – CIRCO MASSIMO – pokazy historyczne
18:00-19.10 muzyka na żywo
19:30-20:30 koncert piosenek rzymskich – LAVINIA FIORANI

Niedziela, 21 kwietnia 2019

10:00-14:00 –  ceremonia na Forum Romanum PRO SALVTE  ET  FELICITATE  REI  PVBLICAE
15:00-18:30 – CIRCO MASSIMO – prezentacja poszczególnych grup historycznych;

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

09:00 – CIRCO MASSIMO – początek zlotu grup historycznych
10:00 – CIRCO MASSIMO – COMMISSIO FERIARVM – oficjalne otwarcie obchodów – ceremonia zapalenia ognia
11:15 – rozpoczęcie parady historycznej (Circo Massimo)
12:00-13:00 – WIELKA PARADA wszystkich grup historycznych na Via dei Fori Imperiali
15:00-19:00 – CIRCO MASSIMO – prezentacja poszczególnych grup historycznych;
17:30-18:30 – inscenizacja historyczna „Zdobycie Masady”