2772 lat Rzymu – obchody rocznicowe

2772 lat Rzymu - obchody rocznicowe 1

Założenie Rzymu 21 kwietnia – jak każdego roku od 2776 lat – Rzym obchodzi rocznicę fundacji miasta (Natale di Roma). Według legendy rozsławionej przez Warrona Reatyńskiego, miasto zostało założone właśnie 21 kwietnia 753 r. p.n.e. przez mitycznych braci Romulusa i Remusa – synów boga Marsa i Rei Silvi – czystej dziewicy, kapłanki bogini Westy. Od tego dnia bierze początek chronologia rzymska, określana skrótem AUC – Ab Urbe Condita lub Anno Urbis Conditae (od założenia miasta).

Tegoroczny program obchodów założenia ROMA CAPUT MUNDI (głowa, stolica świata) przewiduje różnego rodzaju pokazy, przedstawienia i widowiska kostiumowe, które odbędą się głownie na Cyrku Wielkim (Circo Massimo) oraz wspaniałą paradę grup historycznych na ulicach wokół Palatynu (trasa: Cyrk Wielki -> Via Teatro di Marcello -> Piazza Venezia -> Via Fori Imperiali -> Koloseum -> Via San Gregorio -> Cyrk Wielki).
W obchodach rocznicowych zapowiedziało w swój udział ok. 2500 statystów należących do 50 grup historycznych pochodzących z 10 krajów.

PLAN OBCHODÓW -> https://www.natalidiroma.it/

Czwartek, 20 kwietnia 2023

O godz. 19.30 na placu Piazza in Campo Marzio odbędzie się „Odnowienie świętego ognia„, a zaraz potem o 20.00 na Piazza della Rotonda (Panteon) ceremonia „Benedictio Urbi„. Na zakończenie wieczoru odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego, któremu towarzyszyć będą projekcje wideo dotyczące Wspomnień Hadriana.

Piątek, 21 kwietnia 2023 – CIRCO MASSIMO (Cyrk Wielki)

10-18 – wystawa fotograficzna opowiadająca o poprzednich edycjach święta miasta Natali di Roma w Rzymie
11-12 – odtworzenie rytu starorzymskiego AD NUMI ROMANI
12-14 – rozstawianie obozów wojskowych: republikańskiego, imperialnego, celtyckiego i barbarzyńskiego
17:30 – odtworzenie ceremonii fundacji miasta i wyznaczenia jego granic (Tracciato del Solco)
18:30 – odtworzenie święta Parilia, obchodzonego 21 kwietnia na cześć bogini Pales, opiekunki pasterzy i trzód.
19-20:30 – koncert orkiestry Wojska Włoskiego

UWAGA, OKAZJA! W czwartek 21 kwietnia wstęp do muzeów miejskich, w tym do Muzeów Kapitolińskich, jest bezpłatny dla wszystkich.

Sobota, 22 kwietnia 2023

10-12 – trening formacyjny różnych grup gladiatorskich
10-14 – spotkania edukacyjne o tematyce wojskowej, cywilnej i religijnej w obozach wojskowych
12-14 –  SACRAMENTUM MILITARE – prezentacja poszczególnych grup historycznych
15-16:30 – HARPASTVM – mecz starożytnej rzymskiej piłki nożnej
15-16 – ĆWICZENIA WALKI GLADIATORÓW
17:30-19 – Turniej ULPHGAR pomiędzy szkołami gladiatorów
19-21 – koncert pieśni tradycyjnych „Lavinia na Cyrku Wielkim” oraz UKORONOWANIE BOGINI RZYMU 2023

Niedziela, 23 kwietnia 2023

09:00 – CIRCO MASSIMO – początek zlotu grup historycznych
10:00 – CIRCO MASSIMO – COMMISSIO FERIARVM – oficjalne otwarcie obchodów – ceremonia zapalenia ognia
11:00 – rozpoczęcie parady historycznej (Circo Massimo)
12:00-13:00 – WIELKA PARADA wszystkich grup historycznych na Via dei Fori Imperiali
14-15 – koncert orkiestry Miasta Rzym
15:00-17:30 – CIRCO MASSIMO – prezentacja poszczególnych grup historycznych;
17:30-18:30inscenizacja historyczna „Wojny markomańskie”