Strona główna NEWS 2769 lat Rzymu – obchody rocznicowe

2769 lat Rzymu – obchody rocznicowe

UDOSTĘPNIJ
Rzymianie z Polski!
Rzymianie z Polski!

Założenie Rzymu 21 kwietnia – jak każdego roku od 2769 lat – Rzym obchodzi rocznicę fundacji miasta (Natale di Roma). Według legendy rozsławionej przez Warrona Reatyńskiego, miasto zostało założone właśnie 21 kwietnia 753 r. p.n.e. przez mitycznych braci Romulusa i Remusa – synów boga Marsa i Rei Silvi – czystej dziewicy, kapłanki bogini Westy. Od tego dnia bierze początek chronologia rzymska, określana skrótem AUC – Ab Urbe Condita lub Anno Urbis Conditae (od założenia miasta).
Tegoroczny program obchodów założenia ROMA CAPUT MUNDI (głowa, stolica świata) przewiduje różnego rodzaju pokazy, przedstawienia i widowiska kostiumowe, które odbędą się głownie na Cyrku Wielkim (Circo Massimo) oraz wspaniałą paradę grup historycznych na ulicach wokół Palatynu (Via Teatro di Marcello, Piazza Venezia, Via Fori Imperiali, Colosseo, Via San Gregorio).
W obchodach rocznicowych zapowiedziało w swój udział ok. 2000 statystów należących do 50 grup historycznych pochodzących z 10 krajów.

PLAN OBCHODÓW

Czwartek, 21 kwietnia 2016

09:00-15:00 – CIRCO MASSIMO – dydaktyka i spotkania kulturalne dla szkół
15:00 – CIRCO MASSIMO – odtworzenie ceremonii fundacji miasta i wyznaczenia jego granic (Tracciato del Solco)
16:00 – CIRCO MASSIMO – odtworzenie święta Parilia, obchodzonego 21 kwietnia na cześć bogini Pales, opiekunki pasterzy i trzód.
17:00 – CIRCO MASSIMO – parada jazdy rzymskiej

Piątek, 22 kwietnia 2016

09:00-16:00 – CIRCO MASSIMO – dydaktyka i spotkania kulturalne dla szkół
14:00-16:00 – CIRCO MASSIMO – pokazy walk gladiatorów dla dzieci

Sobota, 23 kwietnia 2016

09:00-16:00 – CIRCO MASSIMO – dydaktyka i spotkania kulturalne dla szkół
14:00-16:00 – CIRCO MASSIMO – pokazy walk gladiatorów dla dzieci

Niedziela, 24 kwietnia 2016

09:00 – CIRCO MASSIMO – początek zlotu grup historycznych
10:00 – CIRCO MASSIMO – COMMISSIO FERIARVM – oficjalne otwarcie obchodów – ceremonia zapalenia ognia
11:00 – rozpoczęcie parady historycznej (Circo Massimo)
12:00-13:00 – WIELKA PARADA wszystkich grup historycznych na Via dei Fori Imperiali
15:00-19:00 – CIRCO MASSIMO – prezentacja poszczególnych grup historycznych; inscenizacja zdobycia Brytanii za cesarza Klaudiusza (43/44 r. n.e.)