Pomnik Galileusza w Watykanie!

Prawie czterysta lat po wyroku skazującym Galileusza na dożywotne milczenie, Watykan chce dać światu wyraźny znak całkowitej rehabilitacji uczonego – w ogrodach watykańskich, dość blisko miejsca gdzie więziony był wielki pizańczyk, ma stanąć jego popiersie. Niesamowite! Dobry przykład Jan Pawła II przyniósł kolejny ważny owoc – hierarchia Kościoła przyznała się do popełnionego błędu!
Okazją do zamanifestowania nowego ducha mają być obchody czterechsetlecia zbudowania lunety Galileusza, która stała się symbolem dążenia człowieka do systematycznego i opartego o dowody poznania rzeczywistości. Jednym z ważnych momentów tych obchodów ma być konferencja w Watykanie na temat relacji nauka-wiara.
Angielski dziennik The Times łączy to wydarzenie z przykrym dla Benedykta XVI incydentem sprzed kilku miesięcy, kiedy to grupa studentów i profesorów uniwersytetu rzymskiego La Sapienza ostro zaprotestowała przeciwko wizycie papieża z okazji inauguracji roku akademickiego, podając jako powód wypowiedź kard. Ratzingera z 1990 roku, w której – jak oceniono – bronił zasadności wyroku kościelnego potępiającego Galileusza.
Być może to właśnie wydarzenie wywołało potrzebę dania światu wyraźnego znaku szukania prawdy i pojednania się Kościoła z nauką.