Parada rzymska

Każdego roku, 21 kwietnia, miasto Rzym i jego mieszkańcy celebrują kolejną rocznicę założenia Wiecznego Miasta (753 r. p.n.e). Od kilku lat obchodom nadano nowy i bardzo ludystyczny charakter wyrażający się w malowniczych spektaklach i ceremoniach, przypominających dzieje i tradycje wielkiego Rzymu starożytności. Jak zwykle, głównym elementem świętowania „urodzin” miasta będzie parada kostiumowa, która przejdzie przez plac Wenecki oraz ulicę Via dei Fori Imperiali do Koloseum w niedzielę 22 kwietnia 2012 r. o godz. 12.00 (start z Circo Massimo). Wezmą w niej udział liczne zespoły historyczne odtwarzające zwyczaje i uzbrojenie wojska rzymskiego, pochodzące z Włoch i różnych krajów Europy (ponad 1800 statystów). Dopełnieniem parady będą pokazy walk, tańce rzymskie i teatr, które zostaną zaprezentowane tego samego dnia na Cyrku Wielkim (Circo Massimo) w godzinach od 15.00 do 18.00.

AVE ROMA – CAPUT MUNDI!


Parada rzymska
Parada rzymska


[mappress mapid=”72″]