Metro A, od 31 stycznia 2011 kursuje tylko do 21:00!

Od 31 stycznia 2011 do kwietnia 2012 roku włącznie, linia metra A, od niedzieli do piątku, będzie kończyć swoją pracę o godzinie 21:00 (wyjazd ostatnich pociągów z krańcowych stacji ANAGNINA i BATTISTINI). Po godzinie 21:00 kursować będą wzdłuż linii metra autobusy zastępcze (linia MA1 i MA2). Zmiana w organizacji ruchu tego metra jest podyktowana koniecznością gruntownej przebudowy stacji SAN GIOVANNI, przez którą przebiegać będzie  nowa linia metra podziemnego C.

Czas pracy metra A we wszystkie soboty pozostaje ten sam co dotychczas, czyli od godz. 05.30 do 01.30 w nocy.

www.atac.roma.it
www.agenziamobilita.roma.it