Muzea Watykańskie

by

Muzea Watykańskie, Dziedziniec Pinii

Muzea Watykańskie, Dziedziniec Pinii

Z całą pewnością Muzea Watykańskie należą do najważniejszych i najbogatszych muzeów na całym świecie. Szczególnie obfita jest kolekcja rzymskiej sztuki klasycznej, urzekająca jest galeria obrazów Pinacoteca, niezwykłe są też komnaty apartamentów papieży Aleksandra VI Borgii i Juliusza II (Sale Rafaela). Ukoronowaniem wędrówki po muzeach jest kontemplacja tej unikatowej księgi sztuki i wiary jaką jest Kaplica Sykstyńska.

Oficjalna strona internetowa: www.museivaticani.va

Dni i godziny otwarcia Muzeów Watykańskich

Muzea otwarte są od poniedziałku do soboty oraz w każdą ostatnią niedzielę miesiąca (jeśli nie koliduje to ze świętami religijnymi i watykańskimi – kalendarz 2015).
Godziny otwarcia:
– poniedziałek/sobota od 09:00 do 18.00 (wejście i kasy zamykane są o 16:00);
– ostatnia niedziela miesiąca od 09:00 do 14.00 (ostatnie wejście o 12:30) – tego dnia wstęp dla wszystkich jest bezpłatny!

NOCNE ZWIEDZANIE MUZEÓW

We wszystkie piątki, w okresie od 24 kwietnia do 31 lipca 2015 oraz od 4 września do 30 października 2015, Muzea będą otwarte w godzinach od 19:00 do 23:00 (ostatnie wejście o 21:30) – rezerwacja wejścia wyłącznie on line (karta kredytowa)…
W tym przypadku będą otwarte jedynie następujące muzea: Museo Pio Clementino, Museo Egizio, Galerie: Kandelabrów, Arrasów i Map, Sale Rafaela, część Appartamentu Borgia z Kolekcją Nowoczesnej Sztuki Religijnej, Kaplica Sykstyńska.

Bilety wstępu:

normalny 16,00 euro
ulgowy 8,00 euro
grupy szkolne 4 euro
inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności – wstęp wolny

Bilety można nabyć w kasach muzeów lub w przedsprzedaży online (za dodatkową opłatą) ==> http://biglietteriamusei.vatican.va/
Bilet wstępu zakupiony w przedsprzedaży uprawnia do wejścia do muzeów bez kolejki!

Bilet ulgowy (8 euro)

Przysługuje następującym kategoriom osób:
dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat;
studentom do ukończenia 26 roku życia, jeśli przedstawią ważną kartę International Student Card lub ważną legitymację studencką lub inny dowód rejestracji na bieżący rok studiów;
grupom uniwersyteckim złożonym ze studentów będących przed ukończeniem 26 roku życia, jeśli przedstawią wniosek o zniżkę na blankiecie uczelni z pieczęcią i podpisem dziekana wydziału lub rektora uczelni, z podaniem liczby studentów, wykładowców oraz innych towarzyszących im osób. Bilety ulgowe dla osób towarzyszących grupie zostaną przyznane według miary 1/10 (1 wykładowca na 10 studentów; pozostali dorośli będą zmuszeni do zakupu biletu normalnego). Nie przewidziano biletów gratis dla takich grup;
duchownym katolickim (za okazaniem  kościelnego dokumentu identyfikacyjnego);
grupom pielgrzymkowym, które przedstawią pisemny wniosek z pieczątką własnej parafii lub diecezji. Dla takich grup przewidziano 1 bilet gratis dla księdza  (konieczność przedłożenia celebretu).
grupom szkolnym, które wcześniej zarezerwują bilety wstępu za pośrednictwem biur turystycznych i pielgrzymkowych.

Bilet szkolny (4 euro)

Przysługuje grupom złożonym z uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, niezależnie od kraju pochodzenia, po przedstawieniu wniosku o zniżkę na blankiecie szkoły z podpisem i pieczęcią dyrektora. Pismo to powinno wskazywać liczbę studentów, nauczycieli i osób towarzyszących. Bilet ulgowy dla nauczycieli i osób towarzyszących zostanie przyznany według miary 1/10 (1 dorosły na 10 studentów; pozostali dorośli będą zmuszeni do zakupu biletu normalnego). Nie przewidziano biletów gratis dla takich grup.

Wstęp wolny

Przysługuje:
– dzieciom do 6 roku życia;
inwalidom, którzy przedstawią zaświadczenie o niepełnosprawności ponad 74% (polska klasyfikacja „znaczny stopień niepełnosprawności” – dawna I grupa) oraz dla jednego ich opiekuna;
wszystkim osobom odwiedzającym muzea w ostatnią niedziela każdego miesiąca (jeśli nie koliduje z głównymi świętami katolickimi  – kalendarz 2014, kalendarz 2015 ).
– wszystkim osobom odwiedzającym muzea w Światowy Dzień Turystyki (27 września);
– dyrektorom muzeów, kierownikom ministerstw i agencji odpowiedzialnych za ochronę dziedzictwa kultury i sztuki;
– dziennikarzom polecenym przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu, Foreign Press Association, włoski związek dziennikarzy Ordine Nazionale Italiano dei Giornalisti;
– posiadaczom ważnej karty ICOM (International Council of Museums) lub karty ICOMOS (International Council of Monuments and Sites);
– członkom-dobroczyńcom stowarzyszenia „Patrons of the Arts” Muzeów Watykańskich.

Wskazówki dla zwiedzających

Wejście do Muzeów Watykańskich, Kaplicy Sykstyńskiej, Ogrodów Watykańskich oraz do bazyliki Świętego Piotra jest dozwolone jedynie dla osób ubranych odpowiednio do powagi miejsca (wykluczony jest stój plażowy i prawie plażowy).

Bagaż

Zakaz:
– wnoszenia napojów alkoholowych i wyrobów spirytusowych;
– wnoszenia jakiejkolwiek broni i materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia.

Nakaz pozostawienia w szatni (guardaroba):
– toreb, plecaków i pojemników o rozmiarach większy niż cm. 40 x 35 x 15 (dozwolone jest wnoszeni małych plecaków i torebek na ramię);
– dużych parasoli i lasek (za wyjątkiem osób niepełnosprawnych);
– statywów do aparatów fotograficznych i kamer wideo;
– noży, nożyczek i metalowych narzędzi różnego rodzaju.

Wózki dziecięce są akceptowane we wnętrzach Muzeów.

Zdjęcia

W większości sal Muzeów, za wyjątkiem Kaplicy Sykstyńskiej, można fotografować i filmować bez używania lamp błyskowych i sztucznego oświetlenia. Fotografowanie ze statywem oraz robienie zdjęć dla celów komercyjnych wymaga uzyskania pozwolenia od Dyrekcji Muzeów Watykańskich (zwykle za opłatą).
W Kaplicy Sykstyńskiej jest absolutnie zabronione fotografowanie i filmowanie. Personel Muzeów może zarekwirować materiały fotograficzne i filmowe uzyskane na drodze łamania tej dyspozycji.

Dyspozycje

Zabrania się dotykania dzieł sztuki
Zabrania się stosowania wzmacniany mikrofonów.
Zakazane jest stosowanie wskaźników laserowych.
Aby rysować lub odtwarzać dzieła sztuki (nawet jedynie ołówkiem), trzeba otrzymać zgodę Dyrekcji Muzeów Watykańskich.

Sprzęt elektroniczny

Korzystanie z telefonów komórkowych jest generalnie dozwolone (z wyjątkiem Kaplicy Sykstyńskiej), ale nie jest on mile widziane.