Audiencje papieskie

by

Kalendarz audiencji i celebracji papieskich
Prefektura Apostolska – rezerwacja wejściówek na audiencje i msze papieskie

Historia audiencji powszechnych

Audiencja papieska - Benedykt XVI

Audiencja papieska – Benedykt XVI

Zwyczaj cotygodniowych audiencji powszechnych dla wszystkich wiernych wprowadził papież Pius XI w 1930 roku, tuż po odzyskaniu niepodległości przez Stolicę Apostolską (Traktat Laterański – 15.02.1929). Od upadku Państwa Kościelnego (1870 r.), przez prawie sześćdziesiąt następnych lat, przybywający do Rzymu pielgrzymi bardzo rzadko mięli okazję spotkania się z biskupem Wiecznego Miasta. Papieże, protestując przeciwko pozbawieniu ich władzy doczesnej (Watykan był wtedy traktowany jako integralna część Królestwa Włoch z dużą dozą autonomii), stali się z własnej woli „więźniami” Watykanu. Leon XIII przez 25 lat swego pontyfikatu nigdy nie pojawił się na loży błogosławieństw, zaprzestał uczestniczyć w ceremoniach na placu św. Piotra, by dać wyraz oburzeniu kurii rzymskiej. Jedynie audiencje prywatne oraz celebracje liturgiczne w bazylice watykańskiej dostarczały okazji zobaczenia papieża. Rozwiązanie „kwestii rzymskiej” otworzyło nowe możliwości spotykania się ze zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego. Pius XI był papieżem energicznym, kochającym wielkie celebracje i powszechną mobilizację wiernych (niezwykle rozwinięto lata święte zwyczajne i nadzwyczajne, jubileusze, kongresy eucharystyczne). Z tego zapału zrodziła się potrzeba cotygodniowego spotykania się z wiernymi (niezwykle pomogła w tym radiofonizacja).

Cele audiencji papieskiej

Audiencja u papieża to pragnienie wielu wiernych przybywających do Watykanu. Papież, oczywiście, nie jest w stanie przyjąć każdego katolik osobiście, dlatego spotyka się jednocześnie ze wszystkimi. Biskup Rzymu – zwykle wychodząc od jakiegoś tekstu biblijnego – głosi doktrynę katolicką regulującą różne przejawy życia ludzkiego, a następnie modli się w różnych intencjach. Audiencję kończy błogosławieństwo apostolskie (jest to równocześnie gest błogosławiący przedmioty religijne, dewocjonalia).

Miejsce audiencji

Miejsce audiencji papieskich zależy od pory roku: zimą w sali audiencyjnej Pawła VI w Watykanie, wiosną, latem i jesienią na placu przed bazyliką św. Piotra w Watykanie lub na dziedzińcu papieskiego pałacu letniego w Castel Gandolfo (miejscowość nad jeziorem Albano, ok. 20 km od Rzymu).
Dzień audiencji : środa, zwykle godz. 10.00.

Wejściówka na audiencje

Audiencja papieska - wejściówka

Audiencja papieska – wejściówka

Wejście na audiencję papieską jest zawsze bezpłatne!
Jedynie audiencje specjalne, zarezerwowane dla wybranych osób lub grup oraz niektóre sektory nieopodal tronu papieskiego wymagają posiadania specjalnego „biletu” (gratis – rezerwacja w Prefekturze Apostolskiej; fax: +390669885863).
Trzeba zatem zdobyć taką „wejściówkę”, żeby uczestniczyć w audiencji generalnej?
Nie, nie jest to konieczne, bo wszystkie chętne osoby wpuszczane są na audiencje.
Do czego zatem służą wejściówki?
Są przepustką do „lepszych” sektorów przed ołtarzem papieskim, ale nie do tych obok ołtarza polowego – tu siedzą goście „specjalni” zaproszeni przez papieża i jego współpracowników.
Jak uzyskać zaproszenie do sektora „specjalnego”?
Zwykła droga to pisemna prośba skierowana do Prefektury Apostolskiej poparta listami poleconymi od znanych księży…
Inna droga to znajomi księża w kurii watykańskiej… więcej nie powiemy… :)

Ważne jest to, by pojawić się na placu św. Piotra co najmniej 30 minut przed zapowiedzianą godziną rozpoczęcia audiencji, bo papież Franciszek zazwyczaj przejeżdża przez plac na kilkanaście minut przed audiencją.

„Anioł Pański” w niedziele

Swoistą mini-audiencją jest recytacja modlitwy Anioł Pański w każdą niedzielę o godzinie 12.00 (jeśli papież jest w Rzymie). Miejsce? Zwykle okno gabinetu papieża w Pałacu Apostolskim (za prawym ramieniem kolumnady Berniniego), to zaznaczone na poniższym zdjęciu…

Watykan - okno modlitwy “Anioł Pański”

Watykan – okno modlitwy “Anioł Pański”