Szpitale i pogotowia ratunkowe w Rzymie

Zachorowałeś w Rzymie, co robić?
Jeśli dolegliwość jest lekka, ale wymaga diagnozy lub interwencji lekarza (opatrunek, recepta) pierwsze kroki skieruj do punktu medycznego dla turystów GUARDIA MEDICA TURISTICA. W poważniejszych stanach – takich, które prawdopodobnie będą wymagały hospitalizacji, wezwij karetkę pogotowia ratunkowego PRONTO SOCCORSO tel. 118 lub udaj się do punktu pogotowia ratunkowego.
W obu przypadkach będziesz musiał zapłacić tzw. ticket w wysokości 15 lub 25 euro.

Straż medyczna dla turystów w Rzymie (Guardia medica turistica)

1. Presidio Territoriale di Prossimità “Nuovo Regina Margherita”, Via Morosini 30 (Trastevere) – czynny 24h we wszystkie dni tygodnia, również w święta.
2. Poliambulatorio “Canova”, Via Canova 19 (Piazza del Popolo) – czynny od 08 do 20.00 we wszystkie dni tygodnia, również w święta.

Pogotowia ratunkowe w Rzymie (Pronto soccorso 118)

[geotagger map_name=”Pogotowie ratunkowe”]

Lp Pogotowie ratunkowe Adres Telefon
Numer pogotowia 118
A BAMBIN GESU (Gianicolo) Via Piazza Sant’Onofrio, 4 06.68591
B FATEBENEFRATELLI (Wyspa Tyberyńska) Via Piazza Fatebenefratelli 2 06.68371
C GEMELLI (Pineta Sacchetti) Via Largo Gemelli, 8 06.30151
D GRASSI (Lido di Ostia) Via Via Passeroni, 21 06.56481
E UMBERTO I (Tiburtino) Via Viale del Policlinico, 155 06.49971
F S. CAMILLO (Circonv. Gianicolense) Circonvalazione Gianicolense, 87 06.58701
G S. EUGENIO (Eur) Piazzale dell’Umanesimo, 10 06.51001
H S. FILIPPO NERI (Trionfale) Via Martinotti, 20 06.33061
I AURELIA HOSPITAL Via Aurelia, 860 06.664921
J S. GIOVANNI (Bazylika Laterańska) Via Amba Aradam, 8 06.77051
K S. SPIRITO (Watykan) Lungotevere in Sassia, 1 06.68351
L S. PIETRO (Via Cassia) Via Cassia, 600 06.33581
M Policlinico Casilino Via Casilina, 1049 06.23.18.81


Ważniejsze szpitale w Rzymie


Lp Szpital Adres Telefon Web
1 Bambin Gesù (pediatria) Piazza S. Onofrio, 4 06.68.591 http://www.ospedalebambinogesu.it/
2 Eastman (odontoiatria) Viale Regina Elena, 287/b 06.84.48.31 http://www.asl-rma.rm.it/
3 Fatebenefratelli Isola Tiberina 06.68.371 http://www.ospedalesangiovannicalibita.it/
4 Figlie di San Camillo Via dell’Acqua Bullicante, 4 06.24.29.11
5 Forlanini Via Portuense, 332 06.55.18.01 http://www.scamilloforlanini.rm.it/
6 Grassi Via Passeroni, 21 (Ostia) 06.56.481
7 Israelitico (Żydowski) Via Fulda,14 06.65.58.91 http://www.ospedaleisraelitico.it/
8 Istituto Regina Elena (nowotowory) Via E. Chianesi, 53 06.52.661 http://www.ifo.it/
9 Militare Celio (wojskowy) P. Celimontana, 50 06.70.19.61
10 Nuovo Regina Margherita Via Morosini, 30 06.58.441 http://www.aslromaa.it/
11 Oftalmico (okulistyczny) Piazzale degli Eroi, 11 06.68.351 http://www.oftalmicoroma.it/
12 Pertini Sandro Via Monti Tiburtini, 385 06.41.431 http://www.aslromab.it/
13 Policlinico Agostino Gemelli (papieski) Largo Gemelli, 8 06.30.151 http://www.policlinicogemelli.it/
14 Policlinico Casilino Via Casilina, 1049 06.23.18.81 http://www.aslromab.it/
15 Policlinico Umberto I Viale del Policlinico, 155 06.49.971 http://www.policlinicoumberto1.it/
16 Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 89 06 20901 http://www.ptvonline.it/
17 Sant’ Andrea Via di Grottarossa, 1035 06.80.34.51 http://www.ospedalesantandrea.it/
18 San Camillo Crv. Gianicolense, 87 06.58.701 http://www.scamilloforlanini.rm.it/
19 San Carlo di Nancy IDI Via Aurelia, 275 06.39.701 http://www.idi.it/scarlo/index.htm
20 San Eugenio Piazzale dell’Umanesimo, 10 06.51.001
21 San Filippo Neri Via Martinotti, 20 06.33.061 http://www.sanfilipponeri.roma.it/
22 San Gallicano (dermatologia) Via S. Gallicano, 25/a 06.58.54.31 http://www.ifo.it/
23 San Giovanni Addolorata Via Amba Aradam, 8 06.77.051 http://www.hsangiovanni.roma.it/
24 San Pietro Fatebenefratelli Via Cassia, 600 06.33.581 http://www.ospedalesanpietro.it/
25 Santo Spirito Lungotevere in Sassia, 1 06.68.351 http://www.asl-rme.it/
26 Spallanzani Via Portuense, 292 06.55.17.01 http://www.spallanzani.roma.it/


Używamy "ciasteczek"...