Błogosławieństwo papieskie

Błogosławieństwo papieskie

RODZAJE BŁOGOSŁAWIEŃSTW PAPIESKICH

Błogosławieństwo papieskie jest rodzajem modlitwy wznoszonej do Boga przez  samego Ojca Świętego (biskupa Rzymu), który wzywa obfitości łask Bożych dla osób pragnących otrzymać to błogosławieństwo. Jest też rodzajem przywileju duchowego, którego skuteczność zależy przede wszystkim od predyspozycji wewnętrznej osoby proszącej o łaskę Bożą.

Istnieje wiele form błogosławieństwa papieskiego, począwszy od zwyczajnej  formy słownej stosowanej podczas modlitw, mszy i audiencji, aż po uroczystą formę liturgiczną stosowaną kilka razy w roku z okazji wielkich wydarzeń roku kościelnego (np. słynne błogosławieństwo URBI et ORBI udzielane na Wielkanoc i Boże Narodzenie).

Dyplom błogosławieństwa papieskiego
Dyplom błogosławieństwa papieskiego

Specjalną formą błogosławieństwa papieskiego jest błogosławieństwo na piśmie w postaci kolorowego dyplomu wydawanego w imieniu Ojca Świętego przez przez watykański Urząd Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica). Zwyczaj wydawania takich pergaminowych dyplomów został wprowadzony w 1893 roku i przez ponad sto lat jego praktykowania wydano miliony takich dokumentów (wg danych Stolicy Apostolskie w samym 2009 r. wydano ich ok. 260 tyś.).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DYPLOM BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PAPIESKIEGO?

Ponieważ jest to rodzaj uroczystego błogosławieństwa oraz przywileju duchowego, dlatego mogą je otrzymać wyłącznie praktykujący katolicy.

Watykański Urząd Dobroczynności Apostolskiej wymaga, by każda prośba o dyplom błogosławieństwa papieskiego była poparta zaświadczeniem katolickiej władzy duchownej (proboszcz, biskup) udzielającej swego „nulla osta” (nic przeciw) osobie proszącej o taki dyplom.

Błogosławieństwo papieskie może być udzielane jedynie pojedynczej osobie lub konkretnej rodzinie (nie instytucjom nawet katolickim!) w pewnych ściśle określonych okolicznościach, np.:
– z okazji chrztu, pierwszej komunii św., bierzmowania;
– zawarcia sakramentu małżeństwa;
– przyjęcia sakramentu kapłaństwa (prymicji);
– złożenia ślubów zakonnych lub konsekracji osoby świeckiej;
– przyjęcia święceń diakonatu stałego;
– jubileuszy małżeństwa (wyłącznie „okrągłe” rocznice: 10, 25, 50, 60, 70), święceń kapłańskich, ślubów zakonnych;
– obchodzonych urodzin (18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100).

KTO WYDAJE DYPLOMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PAPIESKIEGO?

Wyłącznym wydawcą dyplomu jest watykański Urząd Dobroczynności Apostolskiej –  ELEMOSINIERA APOSTOLICA, którego siedziba znajduje się na tyłach watykańskiej parafii SANTA ANNA (tuż obok bramy św. Anny (Via di Porta Angelica).  Urząd ten akredytuję jako współpracowników w przygotowaniu dyplomów niektóre domy zakonne oraz instytucje, przez które można składać prośbę o błogosławieństwo (np. polscy katolicy, zamiast bezpośrednio do urzędu watykańskiego, mogą zwrócić się do Biura dla Pielgrzymów przy kościele polskim św. Stanisława na Via Botteghe Oscure lub do polskich sióstr Dominikanek na Via  Casia 1791 – 00123 Roma, Italia – dominikankipl@alice.it , fax: +39 0630892329).

Prośbę o dyplom należy kierować na piśmie (list lub fax; e-mail wykluczony).
Adres: Ufficio pergamene della Elemosineria Apostolica – 00120 – Città del Vaticano
Telefax: +39 0669883132
E-mail: papal.blessings@elemos.va

Dane potrzebne do błogosławieństwa:
– imię i nazwisko osoby lub imiona i nazwisko rodziny (np. Ewa i Adam Mickiewicz z dziećmi; Maria i Józef Korzeniowski wraz z synem Maciejem);
– w przypadku zawierania sakramentów: data, patron parafii i miejscowość; przy zawieraniu sakramentu małżeństwa – nazwisko panny młodej;
– w przypadku jubileuszu ślubu, rocznicy urodzin – odpowiednio data zawarcia sakramentu małżeństwa lub data urodzin;

Tekst błogosławieństwa jest praktycznie zawsze ten sam:
Ojciec Święty Benedykt XVI
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa
Agacie i Henrykowi Sienkiewiczom
wzywając obfitości łask i darów Bożych

CENA DYPLOMU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Błogosławieństwo papieskie jest zawsze gratis – płaci się wyłącznie za materiał (pergamin), wypisanie i ewentualną wysyłkę dyplomu. Jego cena zależy od wielkości pergaminu i waha się od 6 do 25 euro + wysyłka (do Polski 8 euro).

Należy pamiętać, że wszelki zysk wynikający z opłat za „produkcję” dyplomów urząd watykański przeznacza na papieskie i kościelne dzieła miłosierdzia. Niewielka dodatkowa „marża” którą stosują akredytowani pośrednicy jest zawsze przeznaczana na potrzeby kultu.

 

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ